Obsah

3.1. Obsah & čo by ste mali vedieť pred začatím práce

V tejto časti sa pozrieme na tému predchádzajúcej kapitoly (zotrvačná hmotnosť, gravitačná hmotnosť), avšak pod iným uhlom pohľadu. Budeme riešiť otázku, prečo sú astronauti v beztiažovom stave keď obiehajú okolo Zeme vo vesmírnej stanici a prečo je trajektória vesmírnej stanice nezávislá na jej hmotnosti.

Medzinárodná vesmírna stanica sa napr. pohybuje stále po tej istej dráhe bez ohľadu na to, koľko modulov je k stanici pripojených. Avšak s každým pridaným modulom narastá hmotnosť stanice a tým narastá aj gravitačné pôsobenie Zeme. Prečo táto sila nemá vplyv na trajektóriu vesmírnej stanice?

Na to, aby sme zodpovedali na uvedené otázky si musíme pripomenúť, čo sme sa naučili o pojmoch zotrvačnosť 1 a gravitácia 2 .

Ak prejdete postupne nasledujúcimi úlohami, podporenými simuláciami, mali by ste byť schopní zodpovedať na vyššie uvedené otázky.


1. Ďalšie informácie pozri v prílohe "A-5 Zotrvačnosť - vlastnosť hmoty"

2. Ďalšie informácie pozri v prílohe "A-8 Gravitačný zákon"

Obsah