PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 3
Pohyb satelitov

6 Informácie - úlohy

Úloha 1:
Kruhová obežná dráha so štartovacou polohou P(x=250,y=0,z=0)
Pripravená simulácia satelit Zeme Sat_1, ukazuje centrálne teleso a satelit.

 

Kontrolovaním hodnôt parametrov môžeme sledovať, že satelit a centrálny objekt majú náboje s opačnou polaritou. Ak bude nastavená určitá veľkosť Coulombovej sily, znamená to, že medzi telesami existuje príťažlivá sila. Veľkosť tejto sily môžeme stanoviť z Coulombovho zákona. Na začiatku simulácie je satelit pri štarte vystrelený smerom k Zemi. Šípka, ktora sa objaví, reprezentuje rýchlosť vystreleného objektu.
Ak nastavíme štartovaciu rýchlosť satelitu na 50 jednotiek* v smere osi x, satelit sa bude pohybovať smerom k Zemi po určitom type paraboly.
Zväčšujte prosím postupne rýchlosť a nájdite jej hodnotu, pri ktorej bude satelit vykonávať pohyb po kružnici. Znamená to, že satelit, ktorý štartoval z polohy P(x=0,y=0,z=250), (skrátene: P(0,0,250)) prešiel cez P(250,0,0), P(0,0,-250) a tak ďalej.

*) Dôležitá poznámka: každá zmena má byť potvrdená stlačením klávesy return