PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 1
Zotrvačnosť ako vlastnosť hmoty

2. Informácie - úlohy

2.1 Pohyb a pokoj
Rozdiel medzi pohybom a pokojom sa javí ako samozrejmosť v dennom živote. Keď sa teleso pohybuje tu na Zemi, je na to potrebná pôsobiaca sila. Táto sila obyčajne pochádza z interakcie medzi telesami: teleso je buď ťahané alebo tlačené, raketa sa uvedie do pohybu počiatočným výbuchom a následným unikaním plynov.
Keď takáto sila pôsobiaca na teleso chýba, potom sú obyčajne telesá v pokoji.
Už Aristoteles urobil toto tvrdenie: Každý pohyb vyžaduje hýbateľa. Táto veta bola považovaná za správnu vo vede 2000 rokov. Bol to až Newton v 18. storočí, ktorý objavil, že s týmto tvrdením nie je niečo v poriadku.
Newton si uvedomil, že hlavným stavom hmoty nie je pokoj, ale rovnomerný priamočiary pohyb. Nie je vo vesmíre miesto, kde existuje pokoj. Základným stavom hmotných telies je rovnomerný pohyb.
Bez pôsobenia vonkajšej sily, sa každé teleso pohybuje lineárne konštantnou rýchlosťou do nekonečna.
Fakt, že tu na Zemi sú telesa v pokoji bez pôsobiacej sily je spôsobený silami trenia, ktoré smerujú proti pohybu telies.
V prípade experimentov na vzduchovej lavici, možno trenie takmer úplne vylúčiť. Na takejto lavici sa kĺzanie telesa nezastaví hneď, ale teleso sa pohybuje dlho so stálou rýchlosťou.
Avšak aj tu malé trenie existuje, preto sa pohyb po určitom čase zastaví.

Pre lepšie pochopenie poznatkov pozrite videoklip: air_cushion.mpg